DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ

2002-2004

V portrétech pěti párů jsem se zaměřila na manželské vztahy. Na to, co vše je ukryto mezi mužem a ženou, kteří spolu dlouhodobě žijí, chtějí či z jakéhosi důvodu musí sdílet své životy. Jaká jsou mystéria dlouhodobých partnerských svazků, jejich životaschopnost, jak reálné je vůbec každodenní šťastné soužití. Podnět k tomuto tématu mi dal i rozpad vlastního manželství krátce předtím a pocit, že také kolem mne se hroutí jeden vztah za druhým.

Požádala jsem pět dvojic ze svého okolí, aby byly mými modely. Vybírala jsem lidi, které jsem alespoň trochu znala, o jejichž vztahu jsem měla jakousi svou subjektivní představu a kteří spolu byli dlouho- deset patnáct a více let. Všichni mají i děti. Zároveň jsem chtěla, aby žádný z partnerů neměl ve vztahu výrazně slabší pozici, aby oba byli "mocensky" vyvážení.

Malovala jsem podle vlastních fotografií pořízených v domácím prostředí portrétovaných. V malbách jsem pracovala s principem obrazu v obraze. Na pozadí portrétovaných jsem umísťovala obrazy něčeho, co mi připadalo důležité, příznačné či nějak spjaté se vztahem páru, například dílo jednoho z nich, svatební či rodinnou fotografii, obraz Edwarda Hoppera a podobně.

L.M. + V.M.
L.S.+ M.S.
M.S. +  V.P.
I.D.+ K.K.
P.N. +  P.N.